عمومی

آموزش افزودن ریموت به ردیاب ایمورتال

اگر تمایل دارید که ردیاب شما علاوه بر اینکه از طریق دستورات اینترنتی و پیامکی قابل کنترل باشد، از طریق ریموت کنترل هم قابل کنترل شود می‌توانید ماژول ریموت را به ردیاب ایمورتال متصل کنید.

توجه کنید که فقط ردیاب‌های نوع i110-R قابلیت اتصال به ریموت را دارند. برای اینکه نوع ردیاب خود را بدانید کافیست که در برنامه ردیاب در قسمت اطلاعات دستگاه، نوع ردیاب خود را مشاهده کنید.

ماژول ریموت کنترل را می‌توانید از فروشگاه‌هایی که ردیاب ایمورتال را تهیه کرده‌اید درخواست کنید.

پس از اتصال ماژول ریموت به ردیاب، می‌توانید از سه دستور پیامکی برای مدیریت آن استفاده کنید. این دستورات را می‌توانید در قسمت دستورات پیامکی برنامه ردیاب مشاهده کنید:

با دستور اول می‌توانید ریموت خود را به ردیاب بشناسایید. در صورت تمایل می‌توانید با دستور دوم یک ریموت دیگر هم به ردیاب بشناسایید. برای حذف ریموت‌های شناسانده شده هم از دستور سوم استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید