تهران، احمدآباد مستوفی،روستای حسن آباد خالصه، خیابان احسانی راد، خیابان فناوران، پلاک ۰.۰، مجتمع تحقیقاتی عصر انقلاب، شرکت بازرگانی
    شماره تماس : ۰۲۱۶۶۸۱۰۰۰۰
    فکس: ۰۲۱۵۶۲۷۷۰۵۶